Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΒΙΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΑΜ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ
Το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας είναι ένα λάθος έργο σε λάθος τόπο


Μείζον ζήτημα για τους μετόχους της Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας Α.Ε. δημιουργεί η ανακοίνωση του τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την ανέγερση του ΒΙΟ.ΠΑ. σε ακατάλληλο έδαφοςΤο Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας χωροθετήθηκε σε ακατάλληλο έδαφος με συνέπεια να μην απαιτείται απλή αλλά ειδική θεμελίωση, που θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος κάθε κτιρίου που θα ανεγερθεί, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ-ΑΜ δημιουργώντας μείζον θέμα. Η αύξηση του κόστους ανέγερσης των μονάδων θα επιβαρύνει μοιραία τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που στη συγκεκριμένη συγκυρία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες απαιτήσεις, γεγονός που απειλεί την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου. Διότι με αυτά τα δεδομένα, ο κίνδυνος να μείνει το Βιοτεχνικό Πάρκο έρημο μοιάζει εξαιρετικά πιθανός. Η ανακοίνωση του ΤΕΕ-ΑΜ έχει ως εξής:

Με τις 6272/899 και 6273/899 της 23-11-2007 Αποφάσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκαν, η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Εδαφοτεχνική Μελέτη - Έρευνα Γηπέδου Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας.
Στην πρώτη μελέτη, η περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ, σ’ ότι αφορά την κατηγοριοποίηση εδαφών σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000, κατατάσσεται στην «κατηγορία Χ – ακατάλληλη (χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοϊλυώδη εδάφη υπό τον υδάτινο ορίζοντα, που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν). Έτσι η θεμελίωση κτιρίων θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή βαθιάς θεμελίωσης επί πασσάλων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας».
Η δεύτερη μελέτη, στο τέλος της παρ. 4.4.3. Άλλες Κτιριακές Εγκαταστάσεις προτείνει: «Κάθε άλλη κτιριακή εγκατάσταση, ανάλογα με τη θέση της μέσα στο γήπεδο, τη χρήση, το είδος και την έκταση της κατασκευής, θα θεμελιωθεί μετά από ειδική γεωτεχνική μελέτη, η οποία θα βασίζεται σε κατάλληλη λεπτομερή (ως προς τον αριθμό και το βάθος των γεωτρήσεων) γεωτεχνική έρευνα».
Στο χάρτη Γ2 που συνοδεύει τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η έκταση του ΒΙΟ. ΠΑ. Κ. είναι χαρακτηρισμένη ως ΑΚ(ΚΠ1). Διευκρινίζεται ότι (ΑΚ) είναι περιοχή ακατάλληλη για δόμηση και (ΚΠ1) η περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
Στη συνέχεια, με την 320/ 25-1-2008 Απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας (ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.), όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι προαναφερθείσες μελέτες και «πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατασκευή κτιρίων, να προηγείται γεωτεχνική μελέτη για τον ακριβή προσδιορισμό των δεδομένων των φυσικομηχανικών παραμέτρων στον χώρο θεμελίωσης αυτών».
Πρέπει να πληρώσουν εδαφολογική μελέτη!
Συνοψίζοντας τα παραπάνω ώστε να γίνουν κατανοητά και στους (μη μηχανικούς) συμπολίτες μας, καταλήγουμε στα εξής:
1. Το ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας χωροθετήθηκε σε περιοχή όπου απαιτείται ειδική θεμελίωση των κτιρίων και όχι συμβατική (δηλ. με μεμονωμένα πέδιλα ή πεδιλοδοκούς).
2. Για κάθε κτίριο που θα ανεγερθεί, πρέπει να εκπονείται εδαφοτεχνική μελέτη, στοιχείο απαραίτητο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα επωμιστούν προφανώς το κόστος της εδαφοτεχνικής μελέτης και θα επιβαρυνθούν επιπλέον με την υψηλή δαπάνη για τη θεμελίωση.
Η Διοίκηση του ΤΕΕ-ΑΜ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν όλα τα παραπάνω τέθηκαν έγκαιρα σε γνώση, τόσο των φορέων και των Διοικήσεων που συμμετέχουν στο ΒΙΟ.ΠΑ Καβάλας, όσο και των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών


Διάβασε τη συνέχεια...(more)

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΣΤΟ 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Η μεγάλη μας προσπάθεια πρέπει να είναι να πείσουμε τον πολίτη ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό στην καθημερινότητα του. Θα βελτιωθούν οι σχέσεις του με τις υπηρεσίες και κυρίως να τολμήσουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες.
Σήμερα η αδιαφορία συμμετοχής στα κοινά και αναξιοπιστία του όλου συστήματος τραυματίζει ανεπανόρθωτα την συνοχή αυτής της χώρας.
Το στοίχημα με την κοινωνία πρέπει να είναι ότι θα ενεργοποιήσουμε όλες τις ζωντανές της δυνάμεις. Με τις επιχειρούμενες αλλαγές έχουμε μια χρυσή ευκαιρία, Θα την αξιοποιήσουμε;
Σίγουρα ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ..ρόδα..
Ελπίζω όμως ότι θα είναι ένας δρόμος συναρπαστικός.

Ένας δρόμος με όραμα και στόχο.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι εμείς οι Έλληνες στα δύσκολα τα καταφέρνουμε..
Είναι ένα στοίχημα για εμάς τους αιρετούς να αποκτήσουμε περιφερειακή συνείδηση.
Πώς όμως θα είναι δυνατόν αυτό όταν οι περισσότεροι από εμάς οικοδομήσαμε ένα πολιτικό και αυτοδιοίκητο λόγω πάνω σε ενδοπεριφερειακές κόντρες; Ιδού ένας προβληματισμός.
Θα τολμήσουμε να προτείνουμε όρια θητείας σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης;
Ειδικότερα στις προτάσεις
1. Ορισμός στο ψηφοδέλτιο για τον τοπικό αντιπεριφερειάρχη. Αξιολόγηση τόσο του τοπικού όσο και των θεματικών.
2. Με την μορφή ενός ανοιχτού αναπτυξιακού συνεδρίου δυο φορές το χρόνο τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας και Νομαρχιακής μονάδας διαβούλευση αιρετών πρώτου και περιφερειακού βαθμού, καθορισμός ενός ειδικού χάρτη υλοποίησης αποφάσεων.
3. Στελεχιακό δυναμικό άριστα καταρτισμένο με μισθολογική εξέλιξη βάση προσόντων.
Συνάδελφοι μπορούμε να .. δούμε το ποτήρι μισογεμάτο άλλωστε και ο Καλλικράτης όταν σχεδίαζε την Ακρόπολη δεν νομίζω ότι προέβλεψε την επιτυχία και την ανεκτίμητη αξία του εγχειρήματος του.
Ας προσπαθήσουμε…


Διάβασε τη συνέχεια...(more)

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΣΤΡΩΘΕΙΤΕ ΝΑ "ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ", ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΝΟΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΛΑΟΣ....

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά το νέο κύκλο δηλώσεων του κ.Καλλιοντζή, που έχουν αναρτηθεί, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ν.Α.Καβάλας, η Παράταξή μας, κάνει το εξής σχόλιο:...

Ο Νομάρχης Καβάλας για άλλη μια φορά, επιζητά, να είναι στην δημοσιότητα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει, με τις δηλώσεις του, τα αδικαιολόγητα.
Αντί να εγκαλεί την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας,που οδήγησε την χώρα μας,σ’αυτό το πρωτοφανές χάλι,αντί να κάνει ο ίδιος την αυτοκριτική του για το κατάντημα του Νομού μας,αναζητά τρόπους διαφυγής,από τις τεράστιες δικές του ευθύνες.
Δεν θα τον ακολουθήσουμε,όλοι κρινόμαστε…
Ο κ.Καλλιοντζής και η λαλίστατη, τελευταία, ομάδα του,θα αποτελέσουν σε λίγο καιρό, το οδυνηρό παρελθόν,αυτού του τόπου.
Δυστυχώς γι’αυτόν και τους φίλους του,δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους, το μάθημα και ταυτόχρονα ξεκάθαρο μήνυμα του Ελληνικού –Καβαλιώτικου λαού, που παραδόθηκε, με τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.
Ας στρωθούν να το διαβάσουν ,πολλές φορές, μήπως και το κατανοήσουν.

Από το Γραφείο Τύπου


Διάβασε τη συνέχεια...(more)

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013.

Θα ήταν αδιανόητο να έχουμε αντίρρηση να εκτελεστούν όσο το δυνατόν, το συντομότερο, περισσότερα έργα στο νομό μας και να μην επαινέσουμε, αν και είναι αυτονόητο, ότι έτσι πρέπει να γίνεται, την ετοιμότητα που έδειξε η Διοίκηση της Νομαρχίας, στην κατάθεση προτάσεων για έργα σχολικής στέγης, προς ένταξη.
Άν όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, τους κανόνες και τις οδηγίες της Ε.Ε., ποιός ο λόγος της ανησυχίας για απένταξη και της δημιουργίας εντυπώσεων;.....

Σε ότι αφορά την ουσία, άλλο απένταξη, όπως η περίπτωση της ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Οδού Καβάλας(αλήθεια που ήταν τότε ο διαμαρτυρόμενος σήμερα Νομάρχης;)και άλλο ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Με την απένταξη χάσαμε οριστικά το έργο της Περιμετρικής οδού, από το Γ Κ.Π.Σ., λόγω ενδοτικότητας ή ανικανότητας, ενώ τώρα απλά ελέγχεται αν είναι συμβατή με τις κοινοτικές οδηγίες και τους κανόνες της Ε.Ε. περί εντάξεων έργων,η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε...

Εδώ παρουσιάζουμε στοιχεία,θέτουμε ερωτήματα και ζητούνται απαντήσεις...
1)ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ...

5η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης
Παρασκευή, 13 Φεβ 2009
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
« ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 75 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος είναι: Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

«Υποδομές Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής-Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με δυνητικούς δικαιούχους
την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. / Β΄ θμια Αυτοδιοίκηση Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ Α΄ θμια Αυτοδιοίκηση Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.000.000€.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 07/09/2009 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίμηνο προτάσεων, με έναρξη του τριμήνου την 07/09/2009 και λήξη την 07/12/2009. Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης του τριμήνου και ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στη διεύθυνση: Ηροδότου 28, 69100 Κομοτηνή, τις ώρες 9:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.....
ΑΥΤΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ..

2) ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ,ΥΠΗΡΞΕ:
Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης 5:
* Αναπροσαρμογή διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης πρόσκλησης και έναρξη νέου κύκλου υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων (4 Αυγ 2009)Αριθ.Πρωτ.:9237
* Έναρξη 2ου κύκλου αξιολόγησης προτάσεων (22 Σεπ 2009) Αριθ.Πρωτ.:10822

3)ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
α)Η ανοιχτή πρόσκληση προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων από 7-9-2009 μέχρι9-12-2009.
β)Αναφέρει, ότι ακολουθεί ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από τις 15-1-2010 και ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών.
γ)Αναφέρει ότι υποβάλλονται προτάσεις, μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση, δημόσιας δαπάνης.(ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΑΦΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ 10,5 εκατομμύρια €,ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ εναπομείναντα 18 εκατομμύρια €, του Μέτρου.)
δ)Η αξιολόγηση των προτάσεων που άρχισε στις 23-9-2009 με απόφαση του κ.Σταμάτη ήταν διάρκειας μόλις 8 ημερών, όταν σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση θα ήταν διάρκειας 60 ημερών.
ε)Ορισμένα έργα έχουν αποκτήσει ανάδοχο κατασκευής, πολύ πριν ενταχθούν!!!

4)ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑTA ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
α)Είχε εδώ στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα ο κ.Σταμάτης να τροποποιήσει τους όρους και τα χρονικά όρια της πρόσκλησης;
β)Όλες αυτές οι ενέργειες είναι συμβατές και σύννομες με τις οδηγίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
γ)Επιφέρουν κυρώσεις και διάφορες συνέπειες, με κίνδυνο ακόμη και απένταξη των έργων, σε περίπτωση ελέγχου ή προσφυγής από δυνητικό δικαιούχο, που είχε δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις και δεν πρόλαβε, στο χρονικό διάστημα ,που αρχικά προβλεπόταν;
δ)Αποτελούν όλα αυτά "μαχαιριά" στην αξιοπιστία της χώρας μας, αν φυσικά ισχύουν, όταν είμαστε ήδη το μαύρο πρόβατο της Ε.Ε. και δεν βοηθάει στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας μας;
ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ:
ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ,ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ..ΤΟΤΕ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.

Από το γραφείο τύπου


Διάβασε τη συνέχεια...(more)

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ Β.Φ.Λ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ.

Η απάντηση του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,σε ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Π.Λαφαζάνη, που «ευλογεί» τη δημιουργία του σταθμού αερίου στη Νέα Καρβάλη και προαναγγέλλει ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις για την κατασκευή τερματικού σταθμού (LNG),είναι έξω από κάθε λογική και αντίληψη, της νέας φιλοσοφίας, που θέλει να καθιερώσει η νέα κυβέρνηση στον τομέα της αποκέντρωσης, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής διαβούλευσης, της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών, στις αποφάσεις για το πώς θα αναπτυχθεί μια περιοχή....

Η Παράταξή μας, πιστή στις αρχές και τις αξίες της, εκφράζει την αντίθεσή της και συγχρόνως την απορία της για την λογική της προσέγγισης ενός θέματος για το οποίο η τοπική κοινωνία, υπεύθυνα και οργανωμένα και κυρίως τεκμηριωμένα, έχει εκφραστεί προ πολλού.
Ζητούμε από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της, τις αναπτυξιακές προτάσεις των συλλογικών οργάνων του νομού, καθώς και της Παράταξής μας, που έχουν κατατεθεί διαχρονικά και εκφράζουν απόλυτα την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

Από το Γραφείο Τύπου


Διάβασε τη συνέχεια...(more)

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

ΟΤΑΝ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο νομάρχης σημείωσε πως το 2007 είχε επισκεφθεί μαζί με τον Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως Θάσου το Βατικανό και είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τον καρδινάλιο αρμόδιο για θέματα τουρισμού. Στόχος ήταν να υπάρξει συνεργασία με το Βατικανό, στη κατεύθυνση το τελευταίο να κάνει ευρύτερα γνωστά προσκυνήματα, όπως τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Μάλιστα κάθε χρόνο το Βατικανό εκδίδει έναν ετήσιο οδηγό θρησκευτικού τουρισμού.
Οι συνεννοήσεις ήταν, όπως ανέφερε, να μπει στον ετήσιο οδηγό, μια πενθήμερη εκδρομή στην περιοχή. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από το Βατικανό. Για το 2010 δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο ετήσιος οδηγός και δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα περιλαμβάνει την εκδρομή στη περιοχή μας.
Πάντως το Βατικανό έστειλε πρόσκληση στη νομαρχία να συμμετέχει στην έκθεση της Ρώμης που θα διεξαχθεί από 14 έως 18 Ιανουαρίου. Η συμμετοχή στην έκθεση μπορεί!!!,όπως είπε, να μετρήσει για να μπει η εκδρομή στον οδηγό του Βατικανού.
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.....

H τοποθέτηση αυτή του νομάρχη, όπως μεταφέρεται, από την συνέντευξη τύπου, αποδεικνύει, την προχειρότητα, την αποσπασματικότητα και την αναποτελεσματικότητα τελικά της υποτιθέμενης στοχευμένης προσπάθειας για την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Όταν ο ίδιος λέει ότι το 2007 είχε γίνει η πρώτη προσπάθεια, ας μας πει τι ακολούθησε…
• Κάναμε μια επίσκεψη- συνάντηση και τελειώσαμε;
• Τι άλλες μεθοδικές και συστηματικές ενέργειες και δράσεις, έγιναν τα τελευταία χρόνια, μετά την επίσκεψη στο Βατικανό;
• Ποιος ο λόγος που η Καβάλα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, δεν συμπεριλαμβάνονται μόνιμα, στον ετήσιο οδηγό θρησκευτικού τουρισμού του Βατικανού;
• Αφού τότε είχαμε κάνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ποιος ο λόγος να προσπαθούμε πάλι να πετύχουμε, κάτι που τότε υποτίθεται,ότι είχαμε πετύχει;
• Το ότι η ανάδειξη των σημείων της περιοχής μας, που έδρασε ο Απόστολος Παύλος, παραμένουν ,από πλευράς υποδομών σε υποτυπώδη μορφή, έχει παίξει τον δικό του ρόλο;
• Έχει σε αυτό ευθύνη μια διοίκηση 11 συνεχόμενων χρόνων;

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της Νομαρχίας και σε άλλες εκθέσεις Θρησκευτικού τουρισμού, βεβαίως και υπήρξαν, αλλά πολύ μεταγενέστερα από τις προτάσεις της Παράταξής μας που κατατέθηκαν, τον Μάρτιο του 2007.
Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μαϊντζ αλλά στη Φότζια της Ιταλίας πήγαμε το 2009..

Ας παραδεχτεί και μια φορά ο Νομάρχης ότι και άλλοι σκέφτονται και προτείνουν, εκτός από τον ίδιο…
Λίγη πολιτική γενναιότητα δεν βλάπτει…


Διάβασε τη συνέχεια...(more)

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ....ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΟΝΤΑΙ!!!

Οι προτάσεις μας από τις αρχές του 2007, που αφορούν τη συστηματική, επαγγελματική ,τμηματική και στοχευμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος, στις Τουριστικές Εκθέσεις, βρίσκει την απήχηση, σιγά σιγά, στις πρακτικές της Διοίκησης της Νομαρχίας Καβάλας. Μπορεί για περίπου τρία χρόνια να επικράτησε ο πολιτικός εγωισμός και οι προτάσεις της Υπερνομαρχίας Πολιτών, να απορρίφτηκαν και να απαξιώθηκαν, αλλά «κάλλιο αργά παρά ποτέ»....

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, την υιοθέτηση αρκετών προτάσεων και σκέψεων, που είχαμε καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό.
Συγκεκριμένα, βλέπουμε με ιδιαίτερη χαρά η διοίκηση να συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις, με συγκεκριμένο στόχο και κυρίως με επαγγελματική συνείδηση.
Προτείναμε, να επιλέγουμε τις εκθέσεις στις οποίες θα συμμετέχουμε και να βάζουμε στόχους.. Να μην απευθυνόμαστε γενικά και αόριστα παντού με άναρχο και ανοργάνωτο τρόπο, αλλά να προβάλουμε τμηματικά και οργανωμένα σημαντικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ανάλογα πού απευθυνόμαστε.
Π.χ.σε μια έκθεση θρησκευτικού τουρισμού, στην Δυτική Ευρώπη, η παρουσία του αποστόλου Παύλου στην περιοχή μας, είναι το ισχυρό συγκριτικό μας πλεονέκτημα και αυτό θα προβάλλουμε δυναμικά.

Βλέπουμε τη διοίκηση της νομαρχίας να αλλάζει την τακτική της, ακολουθώντας και την πρόταση περί τμηματοποίησης του τουριστικού προϊόντος , αλλά και του δόγματος «οι πολιτικοί αποφασίζουν, οι ειδικοί υλοποιούν».
Συμμετέχουμε σε μια διεθνή έκθεση θρησκευτικού τουρισμού στην Ρώμη από 14 μέχρι και 17 Ιανουαρίου, όπου υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πως θα κινηθούμε, που στοχεύουμε και κυρίως η υλοποίηση των στόχων, ανατίθεται σε ειδικούς επαγγελματίες. Το ίδιο παρατηρούμε για πρώτη φορά και σε ότι αφορά την συμμετοχή μας, στην Έκθεση της Ουτρέχτης, αλλά εκεί λείπει η ειδική στόχευση.
Είναι επίσης θετικό, ότι στην συγκεκριμένη έκθεση Θρησκευτικού τουρισμού της Ρώμης, συμμετέχουμε σαν η μοναδική νομαρχία από όλη την Ελλάδα.
Συνεπείς στις αρχές μας και στις δεσμεύσεις μας για δημιουργική και υπεύθυνη αντιπολίτευση, σαφέστατα θα είμαστε αρωγοί σε τέτοιου είδους προσπάθειες, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την όλη διαδικασία και κυρίως την απολογιστική έκθεση της διαφημιστικής εταιρείας, που ανέλαβε να υλοποιήσει αυτή την δράση.
Εκεί που διαφωνούμε, είναι ο μεγάλος αριθμός των Νομαρχιακών Συμβούλων που συμμετέχουν, καθώς πρέπει να είναι λιγότεροι και στο πλαίσιο ότι απλά χρειάζεται εκπροσώπηση η Νομαρχία και επίβλεψη η όλη προσπάθεια.
Ένα άλλο καλό σημάδι, είναι ότι επιτέλους, αποφάσισε η διοίκηση της Νομαρχίας, να ενσωματώσει στην Τουριστική προβολή και το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Η επιστολή του Νομάρχη προς τους Δημάρχους και άλλους φορείς για την συλλογή στοιχείων, που θα χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Νομαρχίας για αποτελεσματικότερη προβολή είναι μια σωστή κίνηση, έστω και «κατόπιν εορτής».
Η αιτιολογία που προβάλλεται ότι «όλο και περισσότεροι τουρίστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για άντληση πληροφοριών»,δυστυχώς όταν παρουσιάζονταν από την παράταξή μας, μέσω επιστημονικών ερευνών, εδώ και χρόνια, δεν είχε την ανάλογη ανταπόκριση…απεναντίας….
Η διαδικτυακή προβολή μέσω δημοφιλών portals,πρέπει να οργανωθεί και να στηριχθεί συστηματικά και επαγγελματικά. Τα στοιχεία που δείχνουν την αποτελεσματικότητα του διαδικτύου στην τουριστική προβολή, είναι αποστομωτικά για τους αμφισβητίες.
Η υπεύθυνη, δημιουργική και εμπεριστατωμένη αντιπολίτευση που ασκούμε, φέρνει αποτελέσματα. Ασκούμε κριτική στην διοίκηση, κάνουμε προτάσεις και την αναγκάζουμε να βελτιωθεί, εξαντλώντας τον θεσμικό μας ρόλο. Υπάρχουν πολλά που πρέπει και γίνουν και μπορούν, πάντα στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της αποτελεσματικότητας και του συμφέροντος της κοινωνίας και των πολιτών.


Διάβασε τη συνέχεια...(more)