Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΒΙΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΑΜ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ
Το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας είναι ένα λάθος έργο σε λάθος τόπο


Μείζον ζήτημα για τους μετόχους της Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας Α.Ε. δημιουργεί η ανακοίνωση του τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την ανέγερση του ΒΙΟ.ΠΑ. σε ακατάλληλο έδαφοςΤο Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας χωροθετήθηκε σε ακατάλληλο έδαφος με συνέπεια να μην απαιτείται απλή αλλά ειδική θεμελίωση, που θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος κάθε κτιρίου που θα ανεγερθεί, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ-ΑΜ δημιουργώντας μείζον θέμα. Η αύξηση του κόστους ανέγερσης των μονάδων θα επιβαρύνει μοιραία τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που στη συγκεκριμένη συγκυρία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες απαιτήσεις, γεγονός που απειλεί την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου. Διότι με αυτά τα δεδομένα, ο κίνδυνος να μείνει το Βιοτεχνικό Πάρκο έρημο μοιάζει εξαιρετικά πιθανός. Η ανακοίνωση του ΤΕΕ-ΑΜ έχει ως εξής:

Με τις 6272/899 και 6273/899 της 23-11-2007 Αποφάσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκαν, η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Εδαφοτεχνική Μελέτη - Έρευνα Γηπέδου Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας.
Στην πρώτη μελέτη, η περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ, σ’ ότι αφορά την κατηγοριοποίηση εδαφών σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000, κατατάσσεται στην «κατηγορία Χ – ακατάλληλη (χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοϊλυώδη εδάφη υπό τον υδάτινο ορίζοντα, που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν). Έτσι η θεμελίωση κτιρίων θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή βαθιάς θεμελίωσης επί πασσάλων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας».
Η δεύτερη μελέτη, στο τέλος της παρ. 4.4.3. Άλλες Κτιριακές Εγκαταστάσεις προτείνει: «Κάθε άλλη κτιριακή εγκατάσταση, ανάλογα με τη θέση της μέσα στο γήπεδο, τη χρήση, το είδος και την έκταση της κατασκευής, θα θεμελιωθεί μετά από ειδική γεωτεχνική μελέτη, η οποία θα βασίζεται σε κατάλληλη λεπτομερή (ως προς τον αριθμό και το βάθος των γεωτρήσεων) γεωτεχνική έρευνα».
Στο χάρτη Γ2 που συνοδεύει τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η έκταση του ΒΙΟ. ΠΑ. Κ. είναι χαρακτηρισμένη ως ΑΚ(ΚΠ1). Διευκρινίζεται ότι (ΑΚ) είναι περιοχή ακατάλληλη για δόμηση και (ΚΠ1) η περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
Στη συνέχεια, με την 320/ 25-1-2008 Απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας (ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.), όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι προαναφερθείσες μελέτες και «πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατασκευή κτιρίων, να προηγείται γεωτεχνική μελέτη για τον ακριβή προσδιορισμό των δεδομένων των φυσικομηχανικών παραμέτρων στον χώρο θεμελίωσης αυτών».
Πρέπει να πληρώσουν εδαφολογική μελέτη!
Συνοψίζοντας τα παραπάνω ώστε να γίνουν κατανοητά και στους (μη μηχανικούς) συμπολίτες μας, καταλήγουμε στα εξής:
1. Το ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας χωροθετήθηκε σε περιοχή όπου απαιτείται ειδική θεμελίωση των κτιρίων και όχι συμβατική (δηλ. με μεμονωμένα πέδιλα ή πεδιλοδοκούς).
2. Για κάθε κτίριο που θα ανεγερθεί, πρέπει να εκπονείται εδαφοτεχνική μελέτη, στοιχείο απαραίτητο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα επωμιστούν προφανώς το κόστος της εδαφοτεχνικής μελέτης και θα επιβαρυνθούν επιπλέον με την υψηλή δαπάνη για τη θεμελίωση.
Η Διοίκηση του ΤΕΕ-ΑΜ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν όλα τα παραπάνω τέθηκαν έγκαιρα σε γνώση, τόσο των φορέων και των Διοικήσεων που συμμετέχουν στο ΒΙΟ.ΠΑ Καβάλας, όσο και των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου